Patella undersökning

har vår mest fantastiska Indie varit på och det med bästa möjliga resultat!!!

Utan anmärkning 0/0!!!