VALPAR FÖDDA! PUPPIES BORN!

NATURLIGT FÖDDA 5 NOVEMBER 2018/
NATURAL BIRTH

5 VECKOR GAMLA/ 5 WEEKS OLD

……..

4 VECKOR GAMLA/ 4 WEEKS OLD

blomkull41flicka41flicka42flicka43flicka44leo41leo42leo43leo44ling41ling42ling43ling44ling45

blomkull42blomkull43

…………………………………………………………………………………………………………………..

3 VECKOR GAMLA/ 3 WEEKS OLD
flicka31flicka32flicka33leo31leo32leo33ling31ling32ling33ling34

…………………………………………………………………………..

2 VECKOR GAMLA/ 2 WEEKS OLD

flowerkullen2ling23ling22ling21leo32Leo12leo22flicka24flicka23flowerkullen1flowerkullen4

…………………..

1 VECKA GAMLA/ 1 WEEK OLD

flicka1flicka2flicka3leo1leo2leo3leo4ling1ling2ling3

k1k2k3love1

**** NEW/NY E-MAIL: bringemos@hotmail.com