VALPAR VÄNTAS! PUPPIES PLANNED!

Valpar planeras till våren 2018

Puppies planned spring 2018

Inga valpar tillgängliga för tillfället..

No puppies available at this time..