BOSTONPUPPIES BORN…. BOSTONTERRIER VALPAR FÖDDA…

Finally they are here our first Bostonterrier puppies!
2 boys were born outof
Wildax Ooh Ecky Shoelace & CH Kennedys Wild Romeo at Chatojos 

pics further down…

Äntligen är de här våra första Bostonterrier valpar!
2 pojkar efter
Wildax Ooh Ecky Shoelace & CH Kennedys Wild Romeo at Chatojos 

bilder nedan…

 
 

 

 

<3<3<3<3<3<3

5 wonderful living generations in our kennel / 5 levande underbara generationer i vår kennel

Today Krister and his wife Lotta with their dogs from me, Donna and Hiro came to visit us and make som pictures of them together with my dogs Macy, Fia and Tessie to show 5 living generations in a straght line down from our foundationfemale Macy!
Lotta and Lucky came along to help as we knew we needed to be a few to get this done 😉
It was a warm day and the dogs soon got really bored by it but before that we managed to get some pics made!
Thankyou for bringing your dogs here and for taking such good care of them <3<3<3
PICS further down…

Idag så kom Krister och hans fru Lotta på besök med sina hundar, Donna och Hiro, till mig för att fota them tillsammans med mina hundar Macy, Fia och Tessie. Vi ville få ett kort på 5 st levande i rakt nestigande led generationer ifrån vår stamtik Macy!
Lotta och Lucky kom de med för att hjälpa då vi visste att det skulle krävas många händer för att åstadkomma detta 😉
Det var en mycket varm dag och hundarna tröttnade fort men vi lyckades få våra bilder!
Tack för att ni kom med era hundar och för att ni tar så fint hand om dem <3<3<3

We are very very proud of our wonderful healthy dogs!
Being able to make these pics proves just how fantastic our broodfemale Macy is and we are so happy to have her <3<3

Vi är mycket stolta över våra underbara friska hundar!
Möjligheten att göra dessa bilder bevisar hur fantastisk vår stamtik
Macy är och vi är väldigt glada att vi har henne <3<3