RLD N BRINGEMOS LOVE IS NO ZIN

IMG_2231

RLD N BRINGEMOS LOVE IS NO ZIN

Swe & Dan Ch Peppergardens Härliga Hassan
x
Bringemos Most Wanted Zin

JHC DNA- Hereditärt fri/Hereditary Clear
Patella UA/ CLEAR
Ögonlyst UA/ Eyes scan CLEAR

Lova har övergått till Maries ägo då vi ville ge Marie möjligheten att ta en kull och vi inte känner att det passar med en kull på henne i vår planering. Vi önskar Marie och Lova lycka till.

3c

1a